Echoes of the kick off event in the Hungarian press

Napi Gazdaság
Dátum: 2008-04-08

Fejlesztések határok nélkül
Az Európai Unió transznacionális programok keretében igyekszik megteremteni annak a lehetőségét, hogy gazdasági, földrajzi vagy társadalmi szempontból egy területi egységként értelmezhető, de több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra. A mostani program előzményének tekinthető a 2000-2006 között futó Interreg III Közösségi Kezdeményezés, amely már kiemelt feladatként fogalmazta meg a határon átnyúló transznacionális és interregionális projektek támogatását. Az ilyen jellegű kezdeményezések a tapasztalatok szerint leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek, beruházási vagy komolyabb beszerzési elemet nem tartalmaznak.
Regionális alapon az Európai Unió területét 13 makrotérségre osztották fel, Magyarország a közép-európai-adriai-dunai-délkelet-európai térség (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space, CADSES) tagja. A CADSES-program hatékonyságának növelése érdekében az Európai Bizottság a 2007-2013-as időszakra ezt a makrotérséget két programtérre különíti: a közép-európaira (CES) és délkelet-európaira (SEES). Hazánk mindkét programtérben teljes területével részt vesz. A programra - hangzott el a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program nemzetközi konferenciáján - 207 millió euró áll rendelkezésre. A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja a részt vevő tagállamok allokációjának megfelelően. A tervezett költségvetés szerint a 2013-ig terjedő időszakban Magyarországon 21,3 millió euró áll rendelkezésre. A SEES a költségvetési időszakban a technológiai és az innovációs hálózatok kiépítésére, a közlekedési infrastruktúrára és annak hatékony működtetésére kíván koncentrálni, míg a környezetvédelem területén az integrált vízgazdálkodás fejlesztése szerepel a legfontosabb prioritások között.
A Délkelet-európai Együttműködési Program prioritásai:
1. innováció és a vállalkozások támogatása
2. környezetvédelem az energiahatékonyság növelése, integrált vízgazdálkodás
3. közlekedés A hálózatok koordinációjának fejlesztése
4. városfejlesztés: a növekedési térségek vonzásképességének támogatása

Tranzit
Dátum: 2008-03-28

Indul a Dél?kelet?európai Transznacionális Együttműködés Program

Indul a Dél?kelet?európai Transznacionális Együttműködés Program
16 ország összefogása a térség problémáinak megoldása érdekében. 2008. március 27?én Danuta Hübner, az Európai Unió regionális politikáért felelős biztosa és Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Dél?kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program nemzetközi konferenciáját.
A transznacionális program legfőbb célkitűzése, hogy gazdasági, földrajzi, vagy társadalmi szempontból egy területi egységként értelmezhető, de több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra. A program teljes költségvetése 207 millió euró.
A program előzményének tekinthető a 2000?2006 között futó Interreg III Közösségi Kezdeményezés, amelynek általános célja volt az Európai Unió egész területén megvalósuló, harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés elősegítése, határon átnyúló transznacionális és interregionális projekteken keresztül. A projektek leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek, beruházási, vagy komolyabb beszerzési elemet nem tartalmaznak.
Európai Unió 13 makrotérségre van felosztva, melyen belül Magyarország a közép?európai??adriai??dunai??délkelet?európai térség (Central Adriatic Danubian South?Eastern European Space ?CADSES) tagja. A CADSES program hatékonyságának növelése érdekében az Európai Bizottság a 2007?2013?as időszakra ezt a makrotérséget két programtérre választja: a közép?európaira (CES) és dél?kelet európaira (SEES). Hazánk mindkét programtérben teljes területével részt vesz.
A két programtérbe az EU tagállamok közül Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Olaszország (nem teljes területével), a tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok közül Albánia, Bosznia?Hercegovina, Horvátország, Macedónia (FYROM), Szerbia, Montenegró, továbbá Moldávia és Ukrajna (nem teljes területével) tartoznak.
Magyarország a délkelet?európai transznacionális programon belül kiemelt szerephez jut, mert a program kulcsintézményei Magyarországon fognak működni:
Irányító Hatóság (IH) ?? Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Igazoló és Audit Hatóság ?Pénzügyminisztérium, Közös Szakmai Titkárság (KSzT) ?? VÁTI Kht. A 2006?os EU Bizottság javaslatából kiindulva a Dél?kelet?európai Együttműködési Program az alábbi tervezett prioritások mentén épül fel: Innováció és vállalkozások támogatása: a technológiai és az innovációs hálózatok speciális területeken történő fejlesztésének támogatása, és kedvező környezeti feltételek kialakítása az innovatív vállalkozások segítése érdekében Környezet védelme és fejlesztése: az integrált vízgazdálkodás fejlesztése és az árvizek megelőzése, hatékony energia?és erőforrás?felhasználás Az elérhetőség javítása: a közlekedési hálózatok fejlesztése a koordináció, a tervezés és a működtetés fejlesztésével, különböző stratégiák kifejlesztése a digitális világ kettészakadásának megakadályozása érdekében; Fenntartható városfejlesztés: a növekedési térségek vonzásképességének és megközelíthetőségének támogatása.
A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja a résztvevő tagállamok allokációjának megfelelően. A tervezett költségvetés a 2007?2013?as időszakra Magyarországon 21,3 millió euró. A projektek nem tagállami partnereinek részvételét várhatóan az Előcsatlakozási Támogatás Eszközök (IPA) alap és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) alap fogja támogatni.
H.A Forrás: Archívum

http://tranzit.hu/2/gazdasag/hirek/2008?03?28/indul?a?del?kelet?europai?transznacionalis?egyuttmukodes?program?print

MTI
Dátum: 2008-03-27

Gazdaság-fejlesztéspolitika
RÖVIDHÍR -Délkelet-európai együttműködés - 245 millió eurós program

Budapest, 2008. március 27., csütörtök (MTI) - A Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Programra 245 millió euró áll rendelkezésre az Európai Unió három különböző alapjából - mondta Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője, a program irányító hatóságának vezetője csütörtökön Budapesten annak a szakmai konferenciának a sajtótájékoztatóján, amelyen bemutatták a 2007-2013-ra szóló együttműködési program fő célkitűzéseit, elemeit.
Szalóki Flórián elmondta: Kelet- és Közép-Európa országaiból és Délkelet-Európa államaiból összesen 16 ország vesz részt a programban, amelynek legfőbb célkitűzése, hogy a gazdasági, társadalmi és földrajzi értelemben is egy területi egységként értelmezhető régiók közösen keressenek megoldást a térséget érintő problémákra. Négy fő célt fogalmaz meg a program, köztük az innovációt, a környezetvédelem támogatását, a fenntartható város- és területfejlesztést és a határon átnyúló és több országot érintő transznacionális együttműködés erősítését.
Forrás: MTI
Dátum: 2008-03-27

Gazdaság-fejlesztéspolitika
Délkelet-európai együttműködés - 245 millió eurós program


Budapest, 2008. március 27., csütörtök (MTI) - A Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Programra 245 millió euró áll rendelkezésre az Európai Unió három különböző alapjából - mondta Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője, a program irányító hatóságának vezetője csütörtökön Budapesten annak a szakmai konferenciának a sajtótájékoztatóján, amelyen bemutatták a 2007-2013-ra szóló együttműködési program fő célkitűzéseit, elemeit.
Szalóki Flórián elmondta: Kelet- és Közép-Európa országaiból és Délkelet-Európa államaiból összesen 16 ország vesz részt a programban, amelynek legfőbb célkitűzése, hogy a gazdasági, társadalmi és földrajzi értelemben is egy területi egységként értelmezhető régiók közösen keressenek megoldást a térséget érintő problémákra. Négy fő célt fogalmaz meg a program, köztük az innovációt, a környezetvédelem támogatását, a fenntartható város- és területfejlesztést, és a határon átnyúló és több országot érintő transznacionális együttműködés erősítését.
A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja fő részben, mintegy 207 millió euróval, a tervezett uniós költségvetési időszakra ebből magyarországi programokra összesen 21,3 millió euró áll rendelkezésre.
A főosztályvezető elmondta: az innováció segítése a programban magában foglalja a vállalkozások technológiai és innovációs hálózatának pénzügyi támogatását is. Emellett a kiemelt célok között szerepel "az elérhetőség javítása", vagyis a közlekedési hálózatok fejlesztése, működtetése.
Az Európai Unió területét 13 makrotérségre osztották fel, amelyen belül Magyarország a közép-európai, adriai-dunai-délkelet-európai térség tagja. A fejlesztések hatékonyságának javítása érdekében az Európai Bizottság a 2007-2013-as időszakra ezt a makrotérséget két "programterületre" választotta szét, a közép-európaira és a délkelet-európaira. Magyarország mindkét programtérben teljes területével vesz részt, sőt a délkelet-európai transznacionális programon belül kiemelt szerephez jut. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van a program irányító hatósága, nevezetesen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az igazoló és audit hatóság szerepét a Pénzügyminisztérium tölti be, és a közös szakmai titkárság feladatait a VÁTI Kht. látja el.
Kérdésre válaszolva a főosztályvezető elmondta: az együttműködésben szerepet kap az Európai Unió egy új jogintézménye, az "európai területi csoportosulás". Ezt az új jogintézményt a magyar parlament a múlt évben átültette a magyar jogrendszerbe is, tehát az országban is alkalmazható ennek felállítása egy-egy együttműködési programban való részvétel során.
Az új jogintézményt létrehozhatja például négy szomszédos államban működő egyetem, vállalkozás, vagy különböző gazdasági társaság, a lényeg az, hogy az újonnan létrehozott jogi személy pályázhat majd az uniós pénzekre az együttműködési program keretében.
Egy másik kérdésre válaszolva Moray Gilland, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatója elmondta: az irányító hatóság, mint kulcsintézmény elnyeréséért pályázott annak idején Olaszország és Görögország is, azonban végül is az Európai Bizottság Magyarországot választotta ki, hogy irányítsa a transznacionális programot.

Origo
Dátum: 2008-03-28

Indul a Dél-kelet-európai Transznacionális Együttműködés Program
Magyarország a délkelet-európai transznacionális programon belül kiemelt szerephez jut, mert a program kulcsintézményei Magyarországon fognak működni:
Irányító Hatóság (IH) - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
Igazoló és Audit Hatóság - Pénzügyminisztérium,
Közös Szakmai Titkárság (KSzT) - VÁTI Kht.
A 2006-os EU Bizottság javaslatából kiindulva a délkelet európai együttműködési program prioritásai az "Innováció és vállalkozások támogatása: a technológiai és az innovációs hálózatok speciális területeken történő fejlesztésének támogatása, és kedvező környezeti feltételek kialakítása az innovatív vállalkozások segítése érdekében", a "Környezet védelme és fejlesztése: az integrált vízgazdálkodás fejlesztése és az árvizek megelőzése, hatékony energia- és erőforrás-felhasználás", az elérhetőség javítása: a közlekedési hálózatok fejlesztése a koordináció, a tervezés és a működtetés fejlesztésével, különböző stratégiák kifejlesztése a digitális világ kettészakadásának megakadályozása érdekében", és a "Fenntartható városfejlesztés: a növekedési térségek vonzásképességének és megközelíthetőségének támogatása" - olvasható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja a résztvevő tagállamok allokációjának megfelelően. A tervezett költségvetés a 2007-2013-as időszakra Magyarországon 21,3 millió euró.

Pénzforrás
Dátum: 2008-03-28

Dél-kelet-európai Transznacionális Együttműködés Program: 21 M euro Magyarországnak

1) Innováció és vállalkozások támogatása. 2) Környezet védelme és fejlesztése, integrált vízgazdálkodás. 3) Az elérhetőség javítása: a közlekedési hálózatok fejlesztése. 4) Fenntartható városfejlesztés.
2008. március 27-28-án indul a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program. A program célja, hogy a több országból álló, de gazdasági, földrajzi, vagy társadalmi szempontból egy területi egységként értelmezhető területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra.
Magyarország a délkelet-európai transznacionális programon belül kiemelt szerephez jut, mert a program kulcsintézményei Magyarországon fognak működni:
? Irányító Hatóság (IH) ? Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
? Igazoló és Audit Hatóság - Pénzügyminisztérium,
? Közös Szakmai Titkárság (KSzT) ? VÁTI Kht.
A program tervezett prioritásai:
? Innováció és vállalkozások támogatása: a technológiai és az innovációs hálózatok speciális területeken történő fejlesztésének támogatása, és kedvező környezeti feltételek kialakítása az innovatív vállalkozások segítése érdekében
? Környezet védelme és fejlesztése: az integrált vízgazdálkodás fejlesztése és az árvizek megelőzése, hatékony energia- és erőforrás-felhasználás
? Az elérhetőség javítása: a közlekedési hálózatok fejlesztése a koordináció, a tervezés és a működtetés fejlesztésével, különböző stratégiák kifejlesztése a digitális világ kettészakadásának megakadályozása érdekében;
? Fenntartható városfejlesztés: a növekedési térségek vonzásképességének és megközelíthetőségének támogatása.
A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.
További információ: www.nfu.hu

Klubrádió
Dátum: 2008-03-28

245 millió euró áll rendelkezésre

245 millió euró áll rendelkezésre a dél-kelet-európai transznacionális együttműködési programra az Európai Unió három különböző alakjától ? mondta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője, a program irányítóhatóságának vezetője. Szalóki Flórián hozzátette: Kelet- és Közép-Európai országaiból, valamint Dél-Kelet-Európa államaiból összesen 16 ország vesz részt a programban, amelynek legfőbb célkitűzése hogy a gazdasági, társadalmi és földrajzi értelemben is egy területi egységként értelmezhető régiók közösen keressenek megoldást a térséget érintő problémákra. A program 4 fő célt fogalmaz meg: köztük az innovációt, a környezetvédelem támogatását, a fenntartható város- és területfejlesztést, valamint a határon átnyúló és több országot érintő transznacionális együttműködés erősítését.

Tranzit.hu
Dátum: 2008-03-28

Indul a Dél-kelet-európai Transznacionális Együttműködés Program
16 ország összefogása a térség problémáinak megoldása érdekében. 2008. március 27-én Danuta Hübner, az Európai Unió regionális politikáért felelős biztosa és Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program nemzetközi konferenciáját.
A transznacionális program legfőbb célkitűzése, hogy gazdasági, földrajzi, vagy társadalmi szempontból egy területi egységként értelmezhető, de több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra. A program teljes költségvetése 207 millió euró.

A program előzményének tekinthető a 2000-2006 között futó Interreg III Közösségi Kezdeményezés, amelynek általános célja volt az Európai Unió egész területén megvalósuló, harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés elősegítése, határon átnyúló transznacionális és interregionális projekteken keresztül. A projektek leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek, beruházási, vagy komolyabb beszerzési elemet nem tartalmaznak.

Európai Unió 13 makrotérségre van felosztva, melyen belül Magyarország a közép-európai?adriai?dunai?délkelet-európai térség (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space - CADSES) tagja. A CADSES program hatékonyságának növelése érdekében az Európai Bizottság a 2007-2013-as időszakra ezt a makrotérséget két programtérre választja: a közép-európaira (CES) és dél-kelet európaira (SEES). Hazánk mindkét programtérben teljes területével részt vesz.

A két programtérbe az EU tagállamok közül Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Olaszország (nem teljes területével), a tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok közül Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia (FYROM), Szerbia, Montenegró, továbbá Moldávia és Ukrajna (nem teljes területével) tartoznak.
Magyarország a délkelet-európai transznacionális programon belül kiemelt szerephez jut, mert a program kulcsintézményei Magyarországon fognak működni:
? ? Irányító Hatóság (IH) ? Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
? ? Igazoló és Audit Hatóság - Pénzügyminisztérium,
? ? Közös Szakmai Titkárság (KSzT) ? VÁTI Kht.

A 2006-os EU Bizottság javaslatából kiindulva a Dél-kelet-európai Együttműködési Program az alábbi tervezett prioritások mentén épül fel:

? ? Innováció és vállalkozások támogatása: a technológiai és az innovációs hálózatok speciális területeken történő fejlesztésének támogatása, és kedvező környezeti feltételek kialakítása az innovatív vállalkozások segítése érdekében
? ? Környezet védelme és fejlesztése: az integrált vízgazdálkodás fejlesztése és az árvizek megelőzése, hatékony energia- és erőforrás-felhasználás
? ? Az elérhetőség javítása: a közlekedési hálózatok fejlesztése a koordináció, a tervezés és a működtetés fejlesztésével, különböző stratégiák kifejlesztése a digitális világ kettészakadásának megakadályozása érdekében;
? ? Fenntartható városfejlesztés: a növekedési térségek vonzásképességének és megközelíthetőségének támogatása.

A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja a résztvevő tagállamok allokációjának megfelelően. A tervezett költségvetés a 2007-2013-as időszakra Magyarországon 21,3 millió euró. A projektek nem tagállami partnereinek részvételét várhatóan az Előcsatlakozási Támogatás Eszközök (IPA) alap és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) alap fogja támogatni.

Operativprogram.hu
Dátum: 2008-03-28

Transznacionális EU programok pályázati felhívásai

A transznacionális együttműködési programok a 2007-2013 közötti Európai Területi Együttműködési programok egyik típusa. A transznacionális együttműködés keretében Magyarország két programnak tagja: a Délkelet-európai programnak, mely 8 EU tagot és 8 Unión kívüli országot foglal magában és a Közép-európai programnak 8 EU tag és 1 Unión kívüli résztvevővel.
A transznacionális együttműködési programok esetében az egyes makrotérségeken belül négy prioritás keretében működhetnek együtt a leendő projektpartnerek: az innováció, a városfejlesztés, a környezetvédelem és a megközelíthetőség témákban. A programok évente ismétlődő pályázati felhívások keretében támogatják transznacionális projektek megvalósulását.
A Közép-európai Transznacionális program (Central Europe programme ? CE) első pályázati felhívása 2008. március 3-án jelent meg a program hivatalos honlapján (www.central2013.eu), melyen a pályázathoz szükséges minden információ elérhető.
A Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe programme ? SEE) első pályázati felhívása várhatóan április közepén jelenik meg a március közepétől aktívvá váló www.southeast-europe.net honlapon. (Addig is a SEE vonatkozású hírek illetve a SEE Operatív Program a www.cadses.net honlapon, a ?New programmes 2007-2013? menüpont alatt érhetők el.)
A Délkelet európai program nyitókonferenciájára 2008. március 27-28-án, Budapesten kerül sor. A konferencia fő célja a program céljainak és sajátosságainak bemutatása; az első pályázati kör elindítása; a tervezett pályáztatási folyamat bemutatása; a projekt-fejlesztés és partner-keresés támogatása. Az eseményre a www.congress.hu/see oldalon lehet regisztrálni.

Related files:
doc Hungarian Press .doc